Contributie

De contributie voor hoofdleden bedraagt € 55,-- en voor gezinsleden € 51,50 per kalenderjaar en dient bij vooruitbetaling te worden voldaan. Voor het eerste jaar is de ingangsdatum van het lidmaatschap bepalend voor de hoogte van de contributie. U krijgt hiervoor:

  1. Een NTFU ledenpas.
  2. Een unieke fietsschadeverzekering voor uw fiets en uw persoonlijke bezittingen.
  3. Korting op 2.500+ NTFU toertochten.
  4. Korting op NTFU trainingen en clinics.
  5. 6x per jaar het Fietssport Magazine.
  6. 6x per jaar ons clubblad "De Raddraaier".

NB Bent U al lid van een andere vereniging, dan bent U daar al hoofdlid en kunt U bij de RTFC-Delft73 M-lid worden voor € 20,-- per kalenderjaar.


De contributie graag overmaken naar rekeningnummer NL70RABO0158528417 t.n.v. Penningmeester RTFC Delft ‘73


Opzeggen

Het lidmaatschap is geldig gedurende het kalenderjaar en wordt stilzwijgend verlengd. Opzegging dient uiterlijk 1 maand voor beeindiging van het kalenderjaar (voor 1 december) schriftelijk bij het secretariaat te zijn ontvangen.


vragen

Als u nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de vereniging.


Lid worden?

Wij verwelkomen u graag als lid van onze vereniging. U kunt zich hier aanmelden.