Contributie

De contributie voor hoofdleden bedraagt € 52,50 en voor gezinsleden € 49,50 per kalenderjaar en dient bij vooruitbetaling te worden voldaan. Voor het eerste jaar is de ingangsdatum van het lidmaatschap bepalend voor de hoogte van de contributie. U krijgt hiervoor:

  1. Een toerfietskaart (TFK) en toerboekje.
  2. Een únieke 'allrisk' schadeverzekering voor uw fiets en uw persoonlijke bezittingen.
  3. Korting bij NTFU fietsevenementen.
  4. Het Toerfiets Evenementen Programma (TEP).
  5. Het blad "Fietssport magazine", zes keer per jaar.
  6. Het clubblad "De Raddraaier" zes keer per jaar.
  7. Een verenigingsfietsshirt in bruikleen.

NB Bent U al lid van een andere vereniging, dan bent U daar al hoofdlid en kunt U bij de RTFC-Delft73 M-lid worden voor € 17,50 per kalenderjaar.


De contributie graag overmaken naar rekeningnummer NL70RABO0158528417 t.n.v. Penningmeester RTFC Delft ‘73


Sportregeling

Aan sporten hangt natuurlijk een prijskaartje. Voor een lidmaatschap, sportkleding en materialen kunnen de kosten soms hoog oplopen. Gemeente Delft wil Delftenaren met een minimuminkomen tegemoet komen in deze kosten. Nadere informatie over de de Sportregeling kunt u hier vinden.


Opzeggen

Het lidmaatschap is geldig gedurende het kalenderjaar en wordt stilzwijgend verlengd. Opzegging dient uiterlijk 1 december schriftelijk bij het secretariaat te zijn ontvangen.


Indien u later dan 1 december opzegt, kunnen wij u niet meer op tijd uitschrijven als lid van de NTFU, en zullen wij kosten daarvan aan u doorbelasten.


vragen

Als u nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de vereniging.


Lid worden?

Wij verwelkomen u graag als lid van onze vereniging. U kunt zich hier aanmelden.