Contributie

De contributie voor hoofdleden bedraagt € 55,- en voor gezinsleden € 51,50 per kalenderjaar en dient bij vooruitbetaling te worden voldaan. Voor het eerste jaar is de ingangsdatum van het lidmaatschap bepalend voor de hoogte van de contributie. U krijgt hiervoor:

  1. Korting bij NTFU fietsevenementen.
  2. Het blad "Fietssport magazine", zes keer per jaar.
  3. Het clubblad "De Raddraaier" zes keer per jaar.
  4. Een verenigingsfietsshirt in bruikleen.

NB Bent U al lid van een andere vereniging, dan bent U daar al hoofdlid en kunt U bij de RTFC-Delft73 M-lid worden voor € 20,00 per kalenderjaar.


De contributie graag overmaken naar rekeningnummer NL70RABO0158528417 t.n.v. Penningmeester RTFC Delft ‘73Opzeggen

Het lidmaatschap is geldig gedurende het kalenderjaar en wordt stilzwijgend verlengd. Opzegging dient uiterlijk 1 december schriftelijk bij het secretariaat te zijn ontvangen.


Indien u later dan 1 december opzegt, kunnen wij u niet meer op tijd uitschrijven als lid van de NTFU, en zullen wij kosten daarvan aan u doorbelasten.


vragen

Als u nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de vereniging.


Lid worden?

Wij verwelkomen u graag als lid van onze vereniging. U kunt zich hier aanmelden.