Hallo allemaal,

Op maandagavond 31 mei hebben wij in klein comité bij elkaar gezeten om de resultaten van de enquête te bespreken. Hieronder in het kort de belangrijkste zaken.

Aantal deelnemers

Van de ruim 50 leden hebben er ruim 35 de enquête ingevuld. Dat is ruim 70%. Het bestuur is verheugd over de 'opkomst'.

Hoogtepunten van de avond

Aantal groepen.

Het merendeel van de leden vind dat wij in 4 groepen moeten gaan rijden:

Over de grootte van de groepen waren wij het snel eens. Hoe hoger de snelheid, hoe kleiner de groepen. Dus wil je echt hard racen, adviseren wij om met maximaal 6 personen de weg op te gaan. Zijn er meer gegadigden verdeel je dan over 2 groepjes.
Dit is nu nog een advies en geen regel.
Vaak worden grote groepen gezien als een gevaar voor de andere weggebruikers dus gebruik je gezonde verstand als je de weg opgaat. Het wordt immers steeds drukker en daar wij in clubkostuum rijden zijn wij ook makkelijk herkenbaar.
Spreek voor aanvang van de rit af waar de route naar toe gaat en sluit daar aan waar je wilt.

Verzamelpunt

Jullie hebben aangegeven op een vast overdekt punt te willen verzamelen om droog te beginnen. Koffie is niet strikt noodzakelijk vooraf. Wij verzamelen in ieder geval dit seizoen nog bij de Blue Birds en zullen onderzoeken of een andere locatie wenselijk is in de toekomst.

Met ingang van a.s. zondag kunnen wij weer in de kantine of op het terras verzamelen!!!!!!
Volgens de Blue Birds kunnen wij weer binnen verzamelen.
Vertrektijd is 8.30 uur.

Website

Het verspreiden van nieuwtjes zal via de website plaatsvinden. Te denken hierbij zijn berichten van het bestuur, routes en weetjes en watjes. De website wordt momenteel ge-upload maar we zijn nog op zoek naar leden met 2 rechter ICT handen.

Clubritten

Er is duidelijk behoefte aan meer groepsritten behalve die op de zondag. De zaterdag werd genoemd en ook doordeweeks is de er behoefte om samen te rijden. Dat laatste gebeurd reeds maar is nog niet bij iedereen bekend. Nu gaat dit nog via diverse appgroepen maar ook hier zal de website voor gebruikt gaan worden.

Eten en drinken

Dit is ook erg gezellig, buiten het fietsen om activiteiten met elkaar. Er is geen behoefte aan een gezamenlijk ontbijt maar de WOK avond blijft geliefd. Daarnaast is er ook behoefte aan een borrelavond om even sterke verhalen te delen.

Vrijwilligers Een aantal leden heeft aangegeven iets te willen doen voor de club, dank daarvoor. Binnenkort zal er door het bestuur contact worden opgenomen. Rest mij niet anders dan iedereen te bedanken voor zijn of haar tijd. Sportieve groet, Thijs